Tisa je iglavec, ki najbolje prenaša obrezovanje, oblikovanje in tudi bolje uspeva v legah, ki jih ostali iglavci ne prenašajo. Uspevajo tudi v senci in ne potrebujejo posebne zemlje. Ob sajenju v posode moramo biti pozorni na zadostno zalivanje, saj tudi ob zimskem času potrebujejo občasno potrebujejo zalivanje, da se rastlina ne presuši.