Med Bromelijevke spada kar nekaj razširjenih vrst, kot so Guzmania, Vriesea, Tilandsia, Aechmea in druge. Obravnavamo jih skupaj, ker so njihove potrebe podobne, saj imajo kar nekaj skupnih značilnosti. Razraščajo se v obliki rozete, ki je v naravnih razmerah lovilec vode. V njej se zadržuje voda, ki pronica po zunanji strani rastline v območje korenin. Navadno rastejo te rastline visoko v krošnjah dreves, kjer je le nekaj organskega substrata, ki zadošča za rast.

Rastline kupimo s cvetom, ki pa traja nekaj mesecev, nato rastlino zavržemo, kajti ista rastlina ne bo več cvetela. Ob strani bo pognala mlade rastlinice, ki zacveto šele po 4 ali 5 letih, a le v ugodnih razmerah, ki jim jih v domačem okolju le težko nudimo, pa tudi potrpljenja nimamo, da bi čakali.