Gašperlin: vrtni center

Prednosti rastlin Air so pure

AIR SO PURE je oznaka za 6 izbranih rastlin, ki so najboljši naravni čistilci zraka.
Znanstveno je dokazano, da so te sobne rastline koristne za zdravje ljudi.
Kvaliteto zraka nam onesnažujejo substance, ki prihajajo od pohištva, oblek, elektronskih naprav, materialov, ki so vdelani v stene, strop, tla in tudi od nas samih.
Rastline odstranjujejo substance, kot so  formaldehid, benzen, aceton, dušikov hidroksid in različne oblike alkoholov.
Rastline s pomočjo svetlobe, absorbirajo CO² in druge pline ter jih spremenijo v kisik in sladkor.
Pomembno je, da so rastline zdrave, da imajo čim več listne mase in da rastejo v optimalnih razmerah.
Koliko rastlin potrebujemo? Za bolj onesnažen prostor, potrebujemo več rastlin.
Za 75 m³ velik prostor potrebujemo  približno 3 srednje velike rastline, ki imajo dobro razvito listno maso.

Video predstavitev rastlin AIR SO PURE. Naravni čistilci zraka.

Vir: prof. dr. Bert van Duijn, Leiden, Netherland in www.airsopure.nl

 

Video predstavitev rastlin AIR SO PURE. Naravni čistilci zraka.